Myślisz o sobie: "Jestem przedsiębiorcą"?

Masz pomysł na biznes w branży usługowej, najlepiej B2B?

A może już wystartowała(e)ś w tego typu biznesie i potrzebujesz wsparcia?

Jesteśmy małym, butikowym funduszem aniołów biznesu wchodzącym w skład Cafe Finance Group.

Nie szukamy splendoru i nie jesteśmy biznesowymi celebrytami. Za to bardzo staramy się być skuteczni w tym co robimy.

A co robimy? Pomagamy rozwijać biznesy - szczególnie interesują nas biznesy usługowe (preferujemy B2B), na etapie pre-seed lub seed, chcące świadczyć lub już świadczące usługi zdalnie, poprzez internet. Pomagamy je stworzyć, a tym, które już rozpoczęły działalność stać się firmami lepiej zarządzanymi, szybciej skalowalnymi i mniej ryzykownymi. A wszystko po to, aby dać więcej satysfakcji założycielom i inwestorom. I tyle. Bez żadnej wielkiej misji, dorabiania filozofii, ani udawania, że zbawiamy świat czy ratujemy planetę.

Ważna informacja: zazwyczaj inwestujemy od 200k pln lub 50k euro w górę. Nie ograniczamy się do żadnej branży, ale bardzo istotni są dla nas ludzie, z którymi mamy współpracować. Działamy w Polsce i chcemy działać w Estonii.

Z premedytacją nigdzie się nie reklamujemy, zatem trudno do nas dotrzeć. Nawet ta strona www - jak widzisz - raczej nie zachęca do interakcji. Dlatego też, to zazwyczaj my kontaktujemy się z potencjalnym partnerem - opieramy się na skautingu. Ale jeżeli uważasz, że w Twoim przypadku powinno być inaczej, to zadzwoń - zobaczymy czy jest nam po drodze.

Pozdrawiam serdecznie, 

Rafał Jankowski - Co-founder & Managing Partner

 

 

Do you think of yourself: "I am an entrepreneur"?

Do you have an idea for a business in the service industry, preferably B2B?

Or maybe you have already started in this type of business and you need support?

 

We are a small, boutique business angels fund belonging to Cafe Finance Group.

We are not looking for glamor and we are not business celebrities. But we try very hard to be effective in what we do. 

 

And what are we doing? We help to develop businesses - we are particularly interested in service businesses (we prefer B2B), at the pre-seed or seed stage, wishing to provide or already providing services remotely via the Internet. We help to create them and for those that have already started to become better managed, faster scalable and less risky companies. All in order to give more satisfaction to founders and investors. And that's it. Without any great mission, philosophy, or pretending to save the world or save the planet.

 

Important information: usually we invest from PLN 200k or EUR 50k upwards. We are not limited to any industry, but the people with whom we are to cooperate are very important to us. We operate in Poland and we want to start in Estonia.

 

We do not advertise on purpose, so it is difficult to reach us. Even this website - as you can see - does not encourage interaction. Therefore, we rely on scouting - this means that we usually contact the potential partner. But if you think that it should be different in your case, call us - we'll see if we are on our, common way.

Yours sincerely, 

Rafał Jankowski - Co-founder & Managing Partner

Poland:
CFG P.S.A.
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

Estonia:
ANV Co. OU
Kentmanni tn 4
Tallinn Harjumaa 10116

Back office/kontakt:
ul. Piotrkowska 12 lok. 805
25-510 Kielce

tel.: +48 41 230 67 00
cafe.finance@cafe.finance