top of page

Jesteśmy małym, butikowym syndykatem aniołów biznesu (działającym głównie w modelu friends & family), wchodzącym w skład Cafe Finance Group.

Co robimy? Pomagamy rozwijać biznesy. I tyle. Bez żadnej wielkiej misji ani udawania, że zbawiamy czyjkolwiek świat. Szczególnie interesują nas biznesy usługowe (preferujemy B2B), na etapie pre-seed lub seed, chcące świadczyć lub już świadczące usługi zdalnie, poprzez internet. Nie zamykamy się jednak na biznesy działające w innych modelach.

 

Ważna informacja: zazwyczaj inwestujemy od 50k pln lub 10k euro w górę. Nie ograniczamy się do żadnej branży, ale bardzo istotni są dla nas ludzie, z którymi mamy współpracować. Działamy w Polsce i w Estonii.

Z premedytacją nigdzie się nie reklamujemy, zatem trudno do nas dotrzeć. Nawet ta strona www - jak widzisz - raczej nie zachęca do interakcji. Dlatego też, to zazwyczaj my kontaktujemy się z potencjalnym partnerem - opieramy się na skautingu. Ale jeżeli uważasz, że w Twoim przypadku powinno być inaczej, to zadzwoń - zobaczymy czy jest nam po drodze.

Pozdrawiam serdecznie, 

Rafał Jankowski - Founder & Lead angel

 

We are a small, boutique business angel syndicate (operating mainly in the friends & family model), belonging to Cafe Finance Group.

What are we doing? We help to develop businesses. And that's it. Without any great mission or pretending that we save anyone's the world. We are particularly interested in service businesses (we prefer B2B), at the pre-seed or seed stage, wishing to provide or already providing services remotely via the Internet. However, we do not close ourselves to businesses operating in other models.

 

Important information: usually we invest from PLN 50k or EUR 10k upwards. We are not limited to any industry, but the people with whom we are to cooperate are very important to us. We operate in Poland and Estonia.

 

We do not advertise on purpose, so it is difficult to reach us. Even this website - as you can see - does not encourage interaction. Therefore, we rely on scouting - this means that we usually contact the potential partner. But if you think that it should be different in your case, call us - we'll see if we are on our, common way.

Yours sincerely, 

Rafał Jankowski - Founder & Lead angel

Poland:
CFG P.S.A.
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

Estonia:
ANV Co. OU
Kentmanni tn 4
Tallinn Harjumaa 10116

Back office
ul. Piotrkowska 12 lok. 805
25-510 Kielce

tel.: +48 22 230 24 72
cafe.finance@cafe.finance

bottom of page